af Jesper Brejning, BabyGear.dk, 22/05/2011 13.11.17

Indtil dit barn er 135 cm højt, skal det sidde i en autostol når du kører med det i bilen. Her kan du danne dig et overblik over, hvad loven kræver i forbindelse med børn i autostol. I de første mange år af et barns liv skal det sidde i en autostol når det er passager i en bil. Ifølge loven skal alle børn på 135 cm og derunder i person- og varebiler indtil 3.500 kg være fastspændt under kørsel Her kan du danne dig et overblik over, hvad loven kræver i forbindelse med børn i autostol.


Højdekrav frem for alderskrav

Reglen om, at børn under 3 år skal være spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, oftest en autostol, der passer til alder, størrelse og vægt, blev fra 1. maj 2006 udvidet til at gælde alle børn under 135 cm i højden. Er der ikke plads i bagsædet til sikkerhedsudstyr til et tredje barn, kan et overskydende barn på 3 år eller derover nøjes med at anvende bilens almindelige sikkerhedssele selvom barnet er under 135 cm.


Autostol eller selepude

Indtil dit barn er 3-4 år, bør det sidde i en autostol. De lidt større børn kan sættes på en selepude. Og fra ca. 8 år/25 kg (og nu mindst 135 cm høj) er barnet som regel stort nok til at bruge bilens almindelige sele.


Forbud hvis airbag ikke er frakoblet

Hidtil har det været ilde set at anbringe et barn i en bagudvendt barnestol foran en aktiv passagerairbag. Nu er denne placering direkte forbudt. FDM fraråder under alle omstændigheder, at man placerer en bagudvendt barnestol op ad stedet, hvor passagerairbag'en kommer ud.


Under 15 år er førerens ansvar

Føreren skal sørge for, at passagerer under 15 år er spændt fast i det rigtige udstyr. Ellers koster det et klip i kørekortet.


Børn i varebiler og stationcars

Reglerne for fastspænding af børn i autostole eller på selepuder gælder også for varebiler. Det er ikke tilladt at køre med passagerer i varerummet Hvis familien består af to voksne og et barn, skal der være mindst tre fastspændingsmuligheder, så alle kan anbringes sikkert. I stationcars, der kører på hvide plader, kan man få monteret seler til fastspænding af en autostol bagerst i bilen. Kontakt et autoriseret værksted.


Barnet med i taxi

Taxien har ikke pligt til at medbringe sikkerhedsudstyr til børn. Ifølge den nye lov må et barn alligevel medtages, men kun på bagsædet. Børn på 3 år og derover skal anvende taxiens almindelige sikkerhedsseler uanset om de passer perfekt til barnet eller ej.


Dispensation

Der kan dispenseres fra kravet om, at børn på tre år eller derover skal anvende særligt tilpasset sikkerhedsudstyr, når der er tale om lejlighedsvis kørsel over korte afstande i en bil hvor der ikke er rådighed over sikkerhedsudstyret (autostol/selepude), og under forudsætning af, at barnet sidder på bagsædet. Begrebet ”korte afstande” vil ifølge Justitsministeriet bero på en domstolsafgørelse.


Skal dit barn ud at køre med andre, bør sikkerhedsudstyret følge med.


Over 9 personer

Føreren af en bil, der er indrettet til mere end 9 personer – føreren medregnet, er fritaget for ansvaret for, at børn under 15 år anvender autostol, selepude eller sikkerhedssele. Dog har føreren pligt til, før køreturens start, at sørge for, at passagerer under 15 år bliver oplyst om reglerne for anvendelse af sikkerhedsudstyr.


Orienteringen kan ske ved:


Orientering fra føreren

Orientering fra børnenes ledsager/gruppeleder

Audiovisuel orientering (video)


Skærpede regler fra 1. maj 2009

Fra 1. maj 2009 må der kun transporteres så mange personer i bilen, som der er siddepladser med sikkerhedsudstyr til. Tænk på det, når der skal anskaffes ny bil.