Sikker Online Shopping: Hvad Forældre Bør Vide

Online shopping kan være en minefelt, især når det kommer til at købe produkter fra Kinesiske markedspladser som Temu. 

Som forældre er det vores højeste prioritet at sikre, at de produkter vi køber til vores børn, er sikre og pålidelige. Denne guide adresserer de skjulte risici ved uregulerede Kinesiske markedspladser som Temu, Wish, Shein og AliExpress, der tilbyder forlokkende lave priser, men som ofte ikke overholder nødvendige sikkerhedsstandarder. Vi vil guide dig gennem, hvordan du som forælder kan navigere sikkert i online shoppingens verden.

Hos Babygear.dk er det afgørende, at de produkter du køber er helt sikre at bruge for dig og din familie. Du kan derfor være helt sikker på, at alle produkter er godkendt. Vi tager reklamationer alvorligt og ønsker ikke at sælge produkter med en høj fejlrate.

Det er din tryghed ved at handle hos os
 

Forbrugerrådet Tænk understreger vigtigheden af at være kritisk og opmærksom når du handler online. Vælg produkter fra pålidelige kilder, der overholder de europæiske sikkerhedsstandarder. Ved at undgå fristelsen fra uregulerede billige produkter beskytter du ikke kun dine børn mod unødvendige risici, men bidrager også til en mere ansvarlig forbrugskultur. Husk, sikkerhed kommer først - især når det gælder vores børn.


Skjulte Farer ved Billige Online Køb

Når prisen er mistænkeligt lav på kinesiske platforme som Temu, bør det ringe en alarmklokke. Produkterne overholder sjældent EU's sikkerhedsstandarder og kan indeholde farer som skadelige kemikalier eller defekte dele. Køb af legetøj eller opbevaringsprodukter til mad, som ikke er testet og godkendt efter EU-standarder, kan udsætte dit barn for direkte fare. Disse produkter kan frigive skadelige kemikalier, som kan have langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser, herunder hormonforstyrrelser og øget risiko for kroniske sygdomme.

Sikre børneprodukter

Forstå sikkerhedskravene til legetøj og produkter til børn (CE-mærkning)

Temu og lignende Kinesiske platforme opfylder sjældent EU's lovgivning for markedsføring og produktsikkerhed, hvilket er afgørende for forbrugerens tryghed. Produkter solgt i EU skal opfylde strenge sikkerhedsstandarder, herunder være CE-mærket for at bekræfte overholdelse af de relevante direktiver som legetøjsdirektivet. Disse standarder sikrer, at legetøj ikke udgør kvælningsfare, skarpe kanter eller indeholder farlig kemi.

 

Derfor skal l alt legetøj, der sælges på det europæiske marked, være CE-mærket. Dette mærke bekræfter, at legetøjet har gennemgået de nødvendige vurderinger for sikkerhed og opfylder EU's legetøjsdirektiv. Den tekniske dokumentation skal være på plads for at bekræfte overholdelsen af disse standarder.

 

EU har indført strenge sikkerhedskrav for alle produkter beregnet til børn. Disse krav inkluderer:

 

 • Fysiske og mekaniske egenskaber:

Produkter skal være robuste nok til at modstå normal brug uden at skade barnet.

 

 • Antændelighed:

Produkter må ikke være letantændelige, hvilket minimerer brandrisiko.

 

 • Kemiske egenskaber:

Stramme begrænsninger for skadelige kemikalier sikrer børns sundhed.

 

 • Elektriske egenskaber:

Elektrisk legetøj skal designes for at undgå fare.

 

 • Hygiejne:

Produkterne skal kunne rengøres for at forhindre sundhedsrisici.

 

 • Radioaktivitet:

Brug af radioaktive materialer i legetøj er strengt forbudt.

 

Læs mere her

 

En undersøgelse foretaget af Toy Industries of Europe i 2024 afslørede, at 95% af legetøj købt fra Temu udgjorde alvorlige risici, inklusiv kvælning og skadelige kemikalier. Disse resultater fremhæver de risici, der er forbundet med at købe uregulerede produkter, hvor prisen ofte reflekterer manglende overholdelse af sikkerhedsstandarder.


Sikkerhed Over Pris

At vælge produkter fra velregulerede kilder er afgørende. Produkter købt i Danmark eller andre EU-lande går igennem strenge kontrolprocesser, sikrer fair arbejdsvilkår og opfylder miljøstandarder, hvilket bidrager til samfundets generelle velbefindende. Ved at betale for disse produkter, investerer du ikke kun i dit barns sikkerhed, men også i samfundsmæssig ansvarlighed og bæredygtighed.


Forbrugerrådet Tænk understreger vigtigheden af at undgå at købe legetøj og andre børnerelaterede produkter fra uregulerede online platforme som Temu. Seniorrådgiver Helen Amundsen anbefaler, at forbrugerne skal være særligt opmærksomme og undgå produkter, der ikke overholder EU's sikkerhedsstandarder.

 

Tænk advarer mod Temu:

I april 2024 udsendte Tænk en advarsel mod at købe fem produktgrupper fra Temu og lign. markedsplatforme, hvor du handler med virksomheder uden for EU:

 

 • Børneprodukter 

Kan være farligt!

En undersøgelse fra februar 2024 af Toy Industries of Europe viste, at intet legetøj fra Temu opfyldte EU's sikkerhedsstandarder, og 95% var direkte farligt. 18 ud af 19 testet legetøj havde risikofyldte elementer såsom kvælningsfare, skarpe kanter, eller for høje niveauer af skadelige kemikalier. Stine Müller fra Forbrugerrådet Tænk råder derfor kraftigt fra at købe børneprodukter fra Temu, da børn er særligt sårbare over for disse risici.

 

 • Plejeprodukter:

Kan indeholde problematisk kemi

Det anbefales at undgå køb af kosmetik og plejeprodukter fra Temu, da de ofte er i direkte kontakt med huden eller endda kan indtages ved anvendelse på læberne. Altroconsumo, Forbrugerrådet Tænks italienske partnerorganisation, testede i oktober 2023 tretten kosmetikprodukter fra Temu. Ni af disse havde enten en mangelfuld eller slet ingen ingrediensliste, hvilket rejser bekymring om tilstedeværelsen af problematiske eller ulovlige kemikalier i produkterne. Dette efterlader forbrugerne uden mulighed for at verificere indholdet.

 

 • Madopbevaring:

Kan have uønskede kemikalier

Det frarådes at købe køkkenudstyr fra Temu, der kommer i direkte kontakt med mad. EU har strenge regler for kemikalier i fødevarekontaktmaterialer for at forhindre skadelig kemisk afgivelse. Stine Müller fra Forbrugerrådet Tænk udtaler, at det er usikkert, om produkter fra Temu opfylder disse krav. Indtil der foreligger mere information, er det sikrest at undgå køb af sådanne produkter fra Temu.

 

 • Elektronik:

Kan udgøre en risiko for elektrisk stød og brand

Det kan være udfordrende at vurdere, om elektronik og elektriske produkter fra Temus hjemmeside opfylder EU's sikkerhedskrav mod brandfare og elektriske stød, eller om de indeholder forbudte stoffer som bly eller kviksølv.

Stine Müller fra Forbrugerrådet Tænk advarer: "Hvis dit glattejern overopheder og brænder dig, eller din airfryer slår gnister fra stikkontakten, kan det føre til alvorlige risici."

 

 • Sikkerhedsudstyr:

Tvivl om sikkerheden

Hvis du prioriterer høj sikkerhed, anbefales det at undgå at købe vigtige sikkerhedsprodukter som børnesikring, cykelhjelme og autostole fra Temu. Selvom Temu hævder, at deres sælgere overholder europæiske regler, har erfaringer vist, at disse standarder ofte ikke bliver fulgt for visse produktkategorier.

Stine Müller fra Forbrugerrådet Tænk udtaler: "Til trods for at Temu angiver, at deres sælgere skal overholde EU-reglerne, har vi set flere tilfælde, hvor dette ikke er tilfældet. Derfor er det ikke sikkert at stole på deres produkter, når det kommer til din sikkerhed."

 

Læs Tænks undersøgelse her

 

Risiko for Langvarige Sundhedsskader

Udover de umiddelbare farer ved at købe ureguleret legetøj, kan eksponering for skadelige kemikalier have langsigtede helbredsmæssige konsekvenser for børn, såsom hormonforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser. De økonomiske besparelser fra billige online køb kan hurtigt miste deres værdi, hvis de fører til sundhedsskader eller kræver medicinsk intervention.

 


 

Køb godkendt legetøj

Køb af ikke-godkendt legetøj eller børneprodukter kan have alvorlige konsekvenser. Skader kan ske hurtigt og være alvorlige, især med produkter, der bryder sammen under brug eller indeholder giftige stoffer. Langsigtede effekter kan også opstå, såsom udviklingsforstyrrelser fra eksponering for skadelige kemikalier. Den økonomiske besparelse fra et billigt køb kan hurtigt fortrydes, hvis det resulterer i dyre lægebesøg eller langvarig skade på dit barns sundhed.

 

Danske vs. Kinesiske priser

Produkter i Danmark kan være dyrere end dem, der er tilgængelige på Kinesiske platforme som Temu, men denne prisforskel reflekterer de omkostninger, der er forbundet med at de danske opretholde høje sikkerheds- og kvalitetsstandarder, der giver tryghed. Når du køber et produkt i Danmark, betaler du dermed også for dyre godkendelser og tests, forbrugersikkerhed, fair arbejds- og lønforhold, og overholdelse af strenge miljø- og sundhedsregulativer.

 

Køb Sikkert

Som forældre er vores indkøb ikke bare transaktioner; de er valg, der påvirker vores børns sikkerhed og fremtid. Ved at vælge ansvarligt og undgå fristelsen ved uregulerede billige produkter, beskytter du dine børn mod unødvendige risici. Husk, at når det kommer til børnesikkerhed, er den billigste løsning sjældent den bedste løsning.

 

Vælg produkter, der er testet og godkendt efter høje standarder, og føl dig tryg i dit valg som forælder.